Jáchym Svoboda Narodil se v Praze. Vystudoval osmileté gymnázium a ZUŠ v Říčanech - obor lesní roh. V současnosti studuje dirigování na Pražské konzervatoři pod vedením Miriam Němcové a Jakuba Zichy. Kromě Symfonického orchestru Prahy 8 spolupracuje také s Komorním orchestrem Vlasty Škampové, podílí se na Vánočních benefičních koncertech v Říčanech a okolí a se studenty Pražské konzervatoře pořádá projekty - tento rok koncert Pocta Saint - Saënsovi.Václav Dlask je dirigent a zpěvák. Je absolventem dětského pěveckého sboru Severáček, kde získal první zkušenosti v práci se sborem. V rámci působení v Severáčku bylo pro něho velkým přínosem účinkování v opeře Kouzelná flétna, kde ztvárnil dětskou roli genia. Od roku 2013 studuje na Pražské konzervatoři – obor dirigování (prof. M. Němcová, prof. H.Farkač) a obor klasický zpěv (prof. J.Kubík). V roce 2015 se stal finalistou na mezinárodní sbormistrovské soutěži v Paříži, kde získal cenu publika a cenu sboru. V témže roce se umístil na 3. místě na mezinárodní sbormistrovské soutěži v Banské Bystrici. Spolupracuje s několika předními českými sbory (Sbor Národního divadla a Sbor Státní opery v Praze, Kühnův smíšený sbor) a orchestry (Bumův komorní orchestr, Moravskoslezská Sinfonietta, SOP8). Jako dirigent se rovněž podílel na několika projektech jako je „Světlo porozumění“ nebo „Opera Zaide – cyklus koncertních provedení“, kterou sám inicioval. Od října roku 2017 pokračuje ve studiu dirigování na Hudební Akademii múzických umění v Praze.Marie Erlebachová Je laureátka mezinárodních soutěží v sólové hře na klavír (Amadeus), v klavírním duu (Schubertova soutěž pro klavírní dua v Jeseníku, 2005) a v interpretaci melodramů (Mezinárodní soutěž Z. Fibicha v interpretaci melodramů, 2011). Získala také několik ocenění za nejlepší klavírní spolupráci. V roce 2011 získala stipendium na Mezinárodní letní akademii Praha – Vídeň – Budapešť v Rakousku, kde byla nominována na cenu Bohuslava Martinů. V roce 2012 byla vybrána AMU pro účast na Mezinárodní letní škole v Dartingtonu v Anglii, kde se kromě sólové klavírní hry zabývala i klavírní spoluprací. V roce 2012 zahájila studium dirigování na Konzervatoři Jaroslava Ježka a v roce 2014 složila úspěšně přijímací zkoušky na HAMU v Praze, kde studuje pod vedením doc. Tomáše Koutníka, doc. Leoše Svárovského a prof. Jiřího Chvály. Od roku 2007 spolupracuje s DPS Iuventus Cantans v Pardubicích, od roku 2011 spolupracuje s Kühnovým dětským sborem a se Symfonickým orchestrem Prahy 8 spolupracuje od roku 2015, se kterým provedla již několik koncertů.
Adolf Melichar nar. 1967, vystudoval gymnázium a hudební konzervatoř v Praze obor varhany a dirigování a následně Akademii múzických umění v Praze obor dirigování. Již v průběhu studia spolupracoval s mnohými amatérskými i profesionálními hudebními tělesy (Cantores Pragenses, Kladenský symfonický orchestr, Teplická filharmonie, Karlovarský symfonický orchestr, Opera Mozart). Po ukončení studia působil jako korepetitor Hudebního Divadla Karlín, korepetitor Státní opery Praha a sbormistr Státní Opery. V současnosti pracuje jako sbormistr a asistent dirigenta ve Státní Opeře Praha. Dále je uměleckým vedoucím chrámového sboru v Praze – Břevnově a často spolupracuje s Pražským komorním sborem, zejména při studiu děl klasické operní literatury. Dirigentem našeho orchestru je od roku 2009.Milan Boušek nar. 1979, v Příbrami, v roce 2003 absolvoval Konzevatoř Jaroslava Ježka v Praze v oboru housle (prof. Lukáš Kuta) a v roce 2006 obor dirigování (prof. Hynek Farkač). Po dobu studií na konzervatoři byl členem Pražského studentského orchestru, kde působil jako koncertní mistr a později i dirigent. Jako člen Českého studentského orchestru dirigoval na prestižním festivalu Young Euro Classic 2003 v Berlínském Schauspielhausu. V letech 2002-2005 byl dirigentem Příbramské filharmonie, kde nastudoval řadu děl komorní i symfonické hudby.Jiří Hájek nar. 1976 v Třebíči, v roce 2005 absolvoval Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze, obor klasická kytara. V současné době studuje skladbu na pražské HAMU a navštěvuje rovněž hodiny dirigování u prof. Štěpána Koníčka. Je autorem více než padesáti děl komorního a symfonického charakteru, a také scénických a filmových skladeb, z nichž některé byly natočeny ve studiu Českého rozhlasu. Má za sebou rovněž řadu koncertů s různými orchestry a pěveckými sbory.něco.cz