Symfonický orchestr Prahy 8 vznikl v roce 2004. Jeho členové jsou většinou studenti různých vysokých škol nebo mladí pracující. Orchestr má plné smyčcové a dechové obsazení a celkový počet hráčů je 43. Od založení orchestru do roku 2008 stál v jeho čele Jiří Hájek, v roce 2009 Milan Boušek. V současné době je dirigentem orchestru Adolf Melichar.


Repertoár je tvořen symfoniemi, předehrami a sólovými koncerty s doprovodem orchestru. Během sezóny se studované skladby obměňují, a repertoár se tak neustále rozšiřuje. Naším cílem je přinášet posluchačům nejen známá klasická díla, ale seznamovat je i s moderní tvorbou autorů dvacátého století. Kromě děl Beethovena či Mozarta lze proto v repertoáru orchestru nalézt i skladby Šostakoviče, Martinů a dalších.


Snažíme se rovněž umožnit mladým lidem, kteří hrají na nějaký hudební nástroj, aby se aktivně zapojili do provozování vážné hudby a aby měli příležitost zahrát si díla klasiků 18., 19. a 20.století i moderní tvorbu autorů žijících.


Symfonický orchestr Prahy 8 uskutečňuje za rok nejméně tři série koncertů - v prosinci, březnu a červnu, přičemž repertoár se v jednotlivých obdobích liší. Většina koncertů se koná v Praze, některé i v mimopražských sálech a kostelech.


V roce 2011 byl realizován ve spolupráci s AMU projekt VIVA ĆESKÁ OPERA. V rámci tohoto projektu byla kromě českých operních árií provedena i opera V. Blodka - V studni. Celý program byl proveden v divadle Hybernia, Strašnickém divadle a divadle F.X.Šaldy v Liberci. oficiální stránky projektu


V roce 2011 byla také navázána spolupráce s L’Ensemble vocal universitaire de Strasbourg , která zatím vyvrcholila provedením Německého requiem Johannese Brahmse na úspěšných koncertech ve Francii i v České republice.
Stejnou skladbu si orchestr zopakoval v roce 2014 na koncertě v Obecním domě v Praze s Lübecker Bach-Chor.

V roce 2014 byly také realizovány dva společné koncerty s kanadským orchestrem Joliette Youth Symphony.


Máte-li zájem si s námi zahrát, neváhejte a kontaktujte nás.

něco.cz